08 T10, 2021

Phật tử muốn làm giàu, phát triển kinh tế có trái lời Phật dạy không?

Kinh Bát Đại Nhân Giác, Đức Phật dạy rằng “tham muốn nhiều là khổ”. Vậy người Phật tử nên tham cầu tiền tài, danh vọng thế nào?

109 0
14

Bình luận (0)