29 T3, 2023

Pháp thoại: "Xem người chọn bạn" - Kinh Hiền Nhân

Pháp thoại: "Xem người chọn bạn" - Kinh Hiền Nhân | Thầy Thích Trúc Thái Minh, ngày 08/02 Nhuận/Quý Mão (tức ngày 29/3/2023). Mời quý vị và các bạn cùng đón xem video sau đây.

135 0

29 T3, 2023

Pháp thoại: "Xem người chọn bạn" - Kinh Hiền Nhân

Pháp thoại: "Xem người chọn bạn" - Kinh Hiền Nhân | Thầy Thích Trúc Thái Minh, ngày 08/02 Nhuận/Quý Mão (tức ngày 29/3/2023). Mời quý vị và các bạn cùng đón xem video sau đây.

135 0
6

Bình luận (0)