03 T9, 2022

Pháp thoại: "Trọng dụng hiền tài, quốc gia hưng thịnh" - Kinh Hiền Nhân bài 3

Pháp thoại: "Trọng dụng hiền tài, quốc gia hưng thịnh" - Kinh Hiền Nhân | Thầy Thích Trúc Thái Minh, ngày 08/8/Nhâm Dần (tức ngày 03/9/2022)

9 0
3

Bình luận (0)