03 T10, 2022

Pháp thoại: "Tiểu nhân ác tâm hại hiền tài" - Kinh Hiền Nhân bài 4

Thầy Thích Trúc Thái Minh giảng Pháp thoại: "Tiểu nhân ác tâm hại hiền tài" - Kinh Hiền Nhân. Kính mời quý Phật tử và các bạn cùng đón xem!

1217 23
243

03 T10, 2022

Pháp thoại: "Tiểu nhân ác tâm hại hiền tài" - Kinh Hiền Nhân bài 4

Thầy Thích Trúc Thái Minh giảng Pháp thoại: "Tiểu nhân ác tâm hại hiền tài" - Kinh Hiền Nhân. Kính mời quý Phật tử và các bạn cùng đón xem!

1217 23
243

Bình luận (23)