17 T10, 2018

Pháp thoại: Làm mới cuộc đời (phần 1)

“Nhân vô thập toàn” - nghĩa là con người ta, dù ít hay nhiều đều có những phần chưa trọn vẹn. Không ai sinh ra đã có thể viết lên những bài ca cuộc đời một cách hoàn chỉnh. Chắc chắn ai cũng có lúc vì vội vã mà đi sai phương hướng dẫn đến những hậu quả khôn lường, những sai lầm không thể sửa chữa. Làm thế nào đây? Ngồi trách móc bản thân và hứng chịu những lời trách móc của người khác? Như vậy có giải quyết được điều gì không khi ngày hôm qua đã qua rồi, chẳng thể quay lại. Vậy thì tại sao chúng ta không sắm cho mình “một cục tẩy” để xóa đi những sai lầm và làm lại từ đầu với những bước đi thận trọng hơn. Phật giáo với tinh thần từ bi, cứu khổ, ban vui đã giúp cho nhiều người đứng lên từ những vết bùn để hướng tới thành công...

2 0

17 T10, 2018

Pháp thoại: Làm mới cuộc đời (phần 1)

“Nhân vô thập toàn” - nghĩa là con người ta, dù ít hay nhiều đều có những phần chưa trọn vẹn. Không ai sinh ra đã có thể viết lên những bài ca cuộc đời một cách hoàn chỉnh. Chắc chắn ai cũng có lúc vì vội vã mà đi sai phương hướng dẫn đến những hậu quả khôn lường, những sai lầm không thể sửa chữa. Làm thế nào đây? Ngồi trách móc bản thân và hứng chịu những lời trách móc của người khác? Như vậy có giải quyết được điều gì không khi ngày hôm qua đã qua rồi, chẳng thể quay lại. Vậy thì tại sao chúng ta không sắm cho mình “một cục tẩy” để xóa đi những sai lầm và làm lại từ đầu với những bước đi thận trọng hơn. Phật giáo với tinh thần từ bi, cứu khổ, ban vui đã giúp cho nhiều người đứng lên từ những vết bùn để hướng tới thành công...

2 0
2

Bình luận (0)