06 T6, 2022

Pháp thoại: "Kinh Hiền Nhân - Bài 1: Dẫn nhập"

Thầy Thích Trúc Thái Minh giảng về Pháp thoại: "Kinh Hiền nhân - Bài 1: Dẫn nhập". Kính mời quý vị cùng đón xem!

89 22
7

Bình luận (22)