06 T6, 2022

Kinh Hiền Nhân | Bài 1: Dẫn nhập | Thầy Thích Trúc Thái Minh

Thầy Thích Trúc Thái Minh giảng về Pháp thoại: "Kinh Hiền nhân - Bài 1: Dẫn nhập". Kính mời quý vị cùng đón xem!

89 22
8

Bình luận (22)