26 T11, 2023

Pháp thoại "Đề Bà Đạt Đa đắp y không tương xứng"

Pháp thoại "Đề Bà Đạt Đa đắp y không tương xứng" | Thầy Thích Trúc Thái Minh | Ngày 14/10/Quý Mão (tức 26/11/2023)

85 0
7

Bình luận (0)