25 T3, 2020

Pháp thoại: Công đức Tam Bảo | Thầy Thích Trúc Thái Minh

Người đệ tử khi phát nguyện quay về nương tựa Tam Bảo là chính thức quy y, trở thành đệ tử Phật. Vậy công đức Tam Bảo như thế nào mà chúng ta nên quay về...

80 0

25 T3, 2020

Pháp thoại: Công đức Tam Bảo | Thầy Thích Trúc Thái Minh

Người đệ tử khi phát nguyện quay về nương tựa Tam Bảo là chính thức quy y, trở thành đệ tử Phật. Vậy công đức Tam Bảo như thế nào mà chúng ta nên quay về...

80 0
3

Bình luận (0)