17 T10, 2018

Phẩm Đao Lợi - Kinh Pháp Cú

Trong kinh Địa Tạng Vương Bồ Tát Bổn Nguyện có ghi lại tích xưa khi Đức Phật lên cung trời Đao Lợi thuyết Vi Diệu Pháp để độ mẫu hậu Maya...

80 0
4

Bình luận (0)