21 T5, 2019

Nhân Duyên Của Giàu Và Nghèo | Kinh Nikaya Giảng Giải - Thầy Thích Trúc Thái Minh

Trong cuộc sống của chúng ta không phải tự dưng có người giàu, kẻ nghèo mà giàu nghèo đều có nhân duyên của nó. Vậy nhân duyên giàu nghèo là như thế nào?

300 0

21 T5, 2019

Nhân Duyên Của Giàu Và Nghèo | Kinh Nikaya Giảng Giải - Thầy Thích Trúc Thái Minh

Trong cuộc sống của chúng ta không phải tự dưng có người giàu, kẻ nghèo mà giàu nghèo đều có nhân duyên của nó. Vậy nhân duyên giàu nghèo là như thế nào?

300 0
6

Bình luận (0)