25 T7, 2022

Nguyên Bộ trưởng Bộ Thông tin và Truyền thông Lê Doãn Hợp nói gì về khóa tu mùa hè chùa Ba Vàng?

"Chùa Ba Vàng lo cho thế hệ trẻ có nghĩa là lo cho tương lai, mà lo cho tương lai là lo cho tiền đồ của dân tộc Việt Nam. Và tất cả những gì chùa Ba Vàng đã làm đều vì một mục tiêu cao cả đó.." - Tiến sĩ Lê Doãn Hợp chia sẻ

1805 7
58

Bình luận (7)