05 T2, 2024

Ngày Tết làm đỗ vỡ bát đũa, cốc chén có khiến cả năm đổ vỡ, bất hòa?

Kính mời quý vị cùng lắng nghe câu trả lời của Thầy Thích Trúc Thái Minh trong video "Ngày Tết làm đỗ vỡ bát đũa, cốc chén có khiến cả năm đổ vỡ, bất hòa?"

33 0

05 T2, 2024

Ngày Tết làm đỗ vỡ bát đũa, cốc chén có khiến cả năm đổ vỡ, bất hòa?

Kính mời quý vị cùng lắng nghe câu trả lời của Thầy Thích Trúc Thái Minh trong video "Ngày Tết làm đỗ vỡ bát đũa, cốc chén có khiến cả năm đổ vỡ, bất hòa?"

33 0
0

Bình luận (0)