19 T5, 2024

Pháp thoại: Nan Đà trở thành Tỳ Kheo bất đắc dĩ | Tích truyện Pháp cú (Bài 9 - Phần 1)

Pháp thoại: Nan Đà trở thành Tỳ Kheo bất đắc dĩ | Tích truyện Pháp cú (Bài 9 - Phần 1) | Ngày 12/4/Giáp Thìn (tức 19/5/2024)

127 0
8

Bình luận (0)