05 T1, 2020

Muốn có quyết định đúng đắn hãy ghi nhớ điều này!

Có nhiều khi chúng ta đã tính toán rất kỹ lưỡng, rút kinh nghiệm qua nhiều lần, nhưng cuối cùng vấn thất bại. Vậy làm thế nào có được quyết định đúng đắn ...

99 0
10

Bình luận (0)