02 T5, 2020

Lợi ích của Phật Pháp đối với tuổi trẻ

Sư Phụ đã dành rất nhiều tâm huyết cho tuổi trẻ. Những khóa tu mùa hè đã thu hút rất nhiều bạn trẻ tham gia. Vậy, đến với đạo Phật, các bạn trẻ được...

69 0
4

Bình luận (0)