09 T11, 2022

Làm gì để giảm quả báo xấu khi đã lỡ tạo nghiệp ác?

Nếu như mình lỡ gieo nhân xấu và có những suy nghĩ không tốt thì liệu Thầy có thể giới thiệu cho chúng con có những cách nào để có thể hạn chế hoặc là tránh những quả báo xấu không?

275 1
14

09 T11, 2022

Làm gì để giảm quả báo xấu khi đã lỡ tạo nghiệp ác?

Nếu như mình lỡ gieo nhân xấu và có những suy nghĩ không tốt thì liệu Thầy có thể giới thiệu cho chúng con có những cách nào để có thể hạn chế hoặc là tránh những quả báo xấu không?

275 1
14

Bình luận (1)