15 T5, 2020

Kỳ lạ câu chuyện chàng trai biến thành nữ giới chỉ trong một ngày - chuyện nhân quả báo ứng có thật

Ngày nay, nhờ vào các biện pháp y khoa, con người có thể thay đổi giới tính bằng cách phẫu thuật chuyển giới. Nhưng thực tế, con người có thể bất ngờ thay đổi giới tính, vì nhân ác do mình gây ra. Ví như người thanh niên Soreyya đã có vợ con bị chuyển thân thành nữ giới là một ví dụ. Soreyya sau khi mang thân nữ, đành phải đến một nơi khác để trốn mọi người. Tại nơi mới, Soreyya kết hôn và sinh con, làm một người vợ, người mẹ. Đến khi Soreyya được sám hối tội của mình thì được trở lại làm thân nam. Câu chuyện chuyển giới này là một minh chứng rõ ràng về việc nhân quả báo ứng là có thật. Vậy, nhân quả gì mà phải chuyển đổi giới tính như vậy?

71 0

15 T5, 2020

Kỳ lạ câu chuyện chàng trai biến thành nữ giới chỉ trong một ngày - chuyện nhân quả báo ứng có thật

Ngày nay, nhờ vào các biện pháp y khoa, con người có thể thay đổi giới tính bằng cách phẫu thuật chuyển giới. Nhưng thực tế, con người có thể bất ngờ thay đổi giới tính, vì nhân ác do mình gây ra. Ví như người thanh niên Soreyya đã có vợ con bị chuyển thân thành nữ giới là một ví dụ. Soreyya sau khi mang thân nữ, đành phải đến một nơi khác để trốn mọi người. Tại nơi mới, Soreyya kết hôn và sinh con, làm một người vợ, người mẹ. Đến khi Soreyya được sám hối tội của mình thì được trở lại làm thân nam. Câu chuyện chuyển giới này là một minh chứng rõ ràng về việc nhân quả báo ứng là có thật. Vậy, nhân quả gì mà phải chuyển đổi giới tính như vậy?

71 0
2

Bình luận (0)