Ngày 08/08/2019 (tức ngày 08/07/Kỷ Hợi), hòa chung trong không khí hân hoan đón mừng mùa hiếu hạnh, gần 2 vạn Phật tử và nhân dân trên khắp các tỉnh thành của cả nước đã vân tập về ngôi già lam Ba Vàng để tham dự Lễ Vu Lan báo hiếu.

Sau khi thọ nhận Bát Quan Trai giới, Sư Phụ Thích Trúc Thái Minh đã quang lâm Đại Hùng Bảo Điện, từ bi ban bố cho toàn thể đại chúng một thời Pháp nhũ quý báu về cách báo hiếu cha mẹ đúng pháp.

Trong kinh Vu Lan, Đức Phật dạy rằng:
“Ân cha nghĩa mẹ nặng nề
Không phương báo đáp cho vừa sức đâu!
Ví có người ân sâu dốc trả
Cõng mẹ cha tất cả hai vai
Giáp vòng hòn núi Tu-Di
Đến trăm ngàn kiếp ân kia chưa vừa!”

Là người đệ tử Phật, hiếu hạnh chính là nền móng căn bản, cũng là hạt giống làm nảy nở tâm Bồ Đề trong chúng ta. Và để giúp quý Phật tử hiểu sâu hơn về công ơn cha mẹ cũng như biết cách báo hiếu cha mẹ trong kiếp này và nhiều kiếp về trước sao cho đúng Pháp, được nhiều lợi ích, an vui; Sư Phụ Thích Trúc Thái Minh đã giảng giải cho đại chúng bài Kinh “Ngạ Quỷ Ngoại Bức Tường” trong tạng kinh Nikaya, thuộc đại tạng kinh Việt Nam.

Trước khi giảng, Sư Phụ đã chỉ dạy các Phật tử về cách báo hiếu cha mẹ vẫn đang còn tại thế. Bổn phận làm con phải chăm sóc, chăm nuôi cha mẹ sao cho đầy đủ, không để cho cha mẹ phải đói khổ, lo lắng về đồng tiền, miếng cơm bát gạo. Khi cha mẹ ốm đau, bệnh tật thì phải chăm sóc, phụng dưỡng, kề bên giúp đỡ cha mẹ. Khi cha mẹ “hai năm mươi” về già thì phải lo tang lễ, cúng tế cha mẹ cho đầy đủ. Nhưng tất cả sự báo hiếu đó chỉ là báo hiếu vật chất ở thế gian. Còn người đệ tử Phật chân chính, muốn làm lợi ích cho cha mẹ của mình không chỉ trong hiện kiếp mà còn muôn kiếp về sau, giúp cha mẹ được vào dòng giải thoát thì phải hướng cha mẹ biết đến Phật Pháp. Vì vậy, Sư Phụ khẳng định: “Một người Phật tử hiểu đạo, mà thật yêu thương cha mẹ thì phải biết tạo mọi phương tiện, nhân duyên để giúp cho cha mẹ tin sâu Tam Bảo, phát tâm quy y Tam Bảo. Đấy là điều phúc lành rất lớn”.

Ngoài cha mẹ hiện kiếp này, chúng ta trôi lăn trong luân hồi còn có rất nhiều cha mẹ trong các kiếp quá khứ. Nhưng cha mẹ quá vãng rồi chúng ta biết tìm cha mẹ ở đâu để báo hiếu? Nỗi trăn trở của những người con hiếu hạnh đã được Sư Phụ Thích Trúc Thái Minh giảng giải, phân tích rất kỹ trong bài kinh “Ngạ Quỷ Ngoại Bức Tường”. Có thể cha mẹ quá khứ của chúng ta theo dòng nghiệp riêng nên đang bị đọa lạc vào trong các cõi địa ngục, ngạ quỷ; phải chịu rất nhiều khổ cực, thiếu thốn đói rét. Vậy nên, bổn phận, nghĩa vụ của những người còn sống là phải biết làm các việc phước thiện, cúng dường Tam Bảo, để hồi hướng phước báu ấy đến cho cha mẹ, thân bằng, quyến thuộc để họ được nhiều lợi ích, thoát khỏi các cảnh ngạ quỷ khổ đau.

Mong rằng qua buổi pháp thoại này, toàn thể đại chúng sẽ nương theo đại nguyện của Sư Phụ để trở thành những người con có hiếu: “Nguyện đời đời kiếp kiếp sinh ra nơi đâu cũng sẽ trở thành một người con tận hiếu”.

Content Protection by DMCA.com

Ban Quản Trị

Xem tất cả các bài

1 bình luận