01 T10, 2022

Khởi ý nghĩ bất kính Tam Bảo phải làm sao?

Câu hỏi về việc khởi ý bất kính với Tam Bảo: "Con kính bạch trên Sư Thầy, con có một câu hỏi là: trong một buổi chiều, con không biết là vì sao con đang nằm, mà tâm con khởi lên những ý niệm, hành động, lời nói mà xúc phạm Tam bảo, chư Thiên, chư Thần. Một lúc sau tâm con càng mãnh liệt hơn và khoảng tầm 5-10 phút sau, nó bộc phát ra bằng lời nói, hành động và có những câu nói xúc phạm chư Phật, Tam Bảo. Con có nghe Sư Phụ giảng Pháp là nếu mà lễ lạy để sám hối thì chắc là lâu lắm mới tiêu tội được mà phải sám hối trước chư Tăng thì ngày hôm nay có nhân duyên được về Chùa con xin thỉnh Sư Phụ cho con biết được câu trả lời ạ. Con thành kính tri ân công đức trên Sư Phụ ạ."

118 0

01 T10, 2022

Khởi ý nghĩ bất kính Tam Bảo phải làm sao?

Câu hỏi về việc khởi ý bất kính với Tam Bảo: "Con kính bạch trên Sư Thầy, con có một câu hỏi là: trong một buổi chiều, con không biết là vì sao con đang nằm, mà tâm con khởi lên những ý niệm, hành động, lời nói mà xúc phạm Tam bảo, chư Thiên, chư Thần. Một lúc sau tâm con càng mãnh liệt hơn và khoảng tầm 5-10 phút sau, nó bộc phát ra bằng lời nói, hành động và có những câu nói xúc phạm chư Phật, Tam Bảo. Con có nghe Sư Phụ giảng Pháp là nếu mà lễ lạy để sám hối thì chắc là lâu lắm mới tiêu tội được mà phải sám hối trước chư Tăng thì ngày hôm nay có nhân duyên được về Chùa con xin thỉnh Sư Phụ cho con biết được câu trả lời ạ. Con thành kính tri ân công đức trên Sư Phụ ạ."

118 0
5

Bình luận (0)