19 T11, 2022

Hiểu sâu nhân quả để hành động có trí tuệ | Khóa tu mùa hè chùa Ba Vàng

Sư Phụ Thích Trúc Thái Minh giảng về chủ đề "Hiểu sâu nhân quả để hành động có trí tuệ" cho hơn 2.000 bạn khóa sinh và tình nguyện viên trong Khóa tu mùa hè lần 3, năm 2022

3072 6
82

19 T11, 2022

Hiểu sâu nhân quả để hành động có trí tuệ | Khóa tu mùa hè chùa Ba Vàng

Sư Phụ Thích Trúc Thái Minh giảng về chủ đề "Hiểu sâu nhân quả để hành động có trí tuệ" cho hơn 2.000 bạn khóa sinh và tình nguyện viên trong Khóa tu mùa hè lần 3, năm 2022

3072 6
82

Bình luận (6)