10 T5, 2020

Đức Phật là ai? Đức Phật giác ngộ điều gì?

Khi được nghe một ít về Phật giáo, nhiều người thắc mắc không biết Đức Phật là ai, cuộc đời Ngài thế nào và Đức Phật giác ngộ điều gì...

122 0

10 T5, 2020

Đức Phật là ai? Đức Phật giác ngộ điều gì?

Khi được nghe một ít về Phật giáo, nhiều người thắc mắc không biết Đức Phật là ai, cuộc đời Ngài thế nào và Đức Phật giác ngộ điều gì...

122 0
4

Bình luận (0)