10 T5, 2020

Đức Phật là ai? Đức Phật giác ngộ điều gì?

Đức Phật là một con người hoàn toàn có thật. Ngài là một con người phi thường, toàn diện. Vậy, cuộc đời của Đức Phật thế nào và Ngài giác ngộ là gì?

122 0
6

Bình luận (0)