05 T12, 2022

Đặt bát cúng dường chư Tăng tu hạnh đầu đà nhân kỷ niệm sinh nhật Phật hoàng Trần Nhân Tông

Mời quý Phật tử và các bạn cùng theo dõi video "Đặt bát cúng dường chư Tăng thực hành hạnh đầu đà nhân kỷ niệm 764 sinh nhật Phật hoàng Trần Nhân Tông"

2421 14
107

Bình luận (14)