Sinh ra trên đời, ai cũng phải chết. Nhưng chết lúc nào, trong hoàn cảnh ra sao, người chưa có thiên nhãn không biết trước được; mà chỉ biết rằng, mạng sống mong manh tựa ngọn đèn trước gió, thần chết có thể đến “gõ cửa” bất cứ khi nào, muốn sống hơn cũng không thể được.
Vì thế, trong nhà Phật có bài kệ “Tinh tấn”:
“Ngày nay đã qua
Mạng sống giảm dần
Như cá cạn nước
Có gì là vui?”
Người nào hiểu đạo lý này sẽ biết rằng, mỗi ngày qua đi là chúng ta đang tiến dần hơn đến cái chết, như con cá dưới ao bị phơi trong tiết trời thì không có gì đáng vui; nên phải thường hành tinh tấn để tranh đấu với vô thường.

>>> Vô thường sẽ đến với tất cả chúng ta

Chết đúng thời và chết phi thời là như thế nào?
Chết đúng thời và chết phi thời là như thế nào?

Ai cũng muốn được sống thọ, chết nhẹ nhàng. Nhưng có người chết bất đắc kỳ tử, chết đột ngột, với rất nhiều kiểu chết khác nhau: Chết đói, chết đường, chết chợ, chết đuối, chết do tai nạn, chết do bệnh tật,… hay có người chết trẻ, nhưng có người lại chết già. Tại sao lại như vậy?
Những câu hỏi này đã được Đại đức Na Tiên dùng nhiều ví dụ thiện xảo, phong phú để trả lời cho vua Mi Lan Đà, trong câu 169: “Chết đúng thời và chết phi thời”, kinh Mi Tiên Vấn Đáp.
Trên đây là video giảng giải bài kinh này của Thầy Thích Trúc Thái Minh, giúp chúng ta hiểu rõ hơn về cái chết đúng thời và cái chết phi thời.

Các bài bạn nên xem: 

Ai rồi cũng phải chết, vậy chúng ta sống vì điều gì?

Sau khi chết, con người sẽ đi về đâu?

Người chết ăn gì, uống gì và họ có thật sự hưởng được đồ cúng không?

Nghiệp gì phải chết trẻ, sống không thọ? Nghe để biết về tuổi thọ của con người

Theo Đức Phật Chết Rồi Nên Chôn Hay Thiêu (Hỏa Táng)?

Content Protection by DMCA.com

Ban Quản Trị

Xem tất cả các bài

Thêm bình luận

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *