05 T2, 2024

Cách hóa giải cảm xúc tiêu cực | Thầy Thích Trúc Thái Minh

Sư Phụ Thích Trúc Thái Minh giảng Pháp thoại "Hóa giải cảm xúc tiêu cực" cho khóa sinh khóa tu mùa hè chùa Ba Vàng lần 4 "Thắp sáng trí tuệ" năm 2023.

3 0

05 T2, 2024

Cách hóa giải cảm xúc tiêu cực | Thầy Thích Trúc Thái Minh

Sư Phụ Thích Trúc Thái Minh giảng Pháp thoại "Hóa giải cảm xúc tiêu cực" cho khóa sinh khóa tu mùa hè chùa Ba Vàng lần 4 "Thắp sáng trí tuệ" năm 2023.

3 0
1

Bình luận (0)