05 T12, 2020

Biểu hiện của lòng tin | Phẩm Lòng tin

Kính mời quý Phật tử và các bạn cùng lắng nghe Pháp thoại: “Biểu hiện của lòng tin” trong tạng kinh Nikaya!

113 0
6

Bình luận (0)