29 T6, 2021

Bà lão tái sinh làm bò trả mối thù tiền kiếp với 3 tên cướp - Chuyện nhân quả báo ứng

Theo giáo lý đạo Phật, chết không phải là hết, mà chúng sinh sau khi chết sẽ tiếp tục tái sinh trong sáu nẻo luân hồi...

121 0
10

Bình luận (0)