09 T12, 2022

Ấn tượng đêm văn nghệ mừng ngày sinh nhật Phật hoàng Trần Nhân Tông

Tự hào trang sử vàng của dân tộc - Nguyện tiếp nối Phật hoàng Trần Nhân Tông dựng xây đất nước, hoằng dương Phật Pháp

36 0
2

Bình luận (0)