12 T9, 2020

5 công đức thù thắng của bố thí, giúp cuộc sống hạnh phúc, giàu sang

Công đức bố thí giúp chúng ta có được cuộc sống sung túc về của cải vật chất là điều chắc thật mà Đức Phật đã dạy. Từ việc có phước báu, người bố thí...

1491 17
111

12 T9, 2020

5 công đức thù thắng của bố thí, giúp cuộc sống hạnh phúc, giàu sang

Công đức bố thí giúp chúng ta có được cuộc sống sung túc về của cải vật chất là điều chắc thật mà Đức Phật đã dạy. Từ việc có phước báu, người bố thí...

1491 17
111

Bình luận (17)