12 T9, 2020

5 công đức thù thắng của bố thí, giúp cuộc sống hạnh phúc, giàu sang

Công đức bố thí giúp chúng ta có được cuộc sống sung túc về của cải vật chất là điều chắc thật mà Đức Phật đã dạy. Từ việc có phước báu, người bố thí...

116 17
105

12 T9, 2020

5 công đức thù thắng của bố thí, giúp cuộc sống hạnh phúc, giàu sang

Công đức bố thí giúp chúng ta có được cuộc sống sung túc về của cải vật chất là điều chắc thật mà Đức Phật đã dạy. Từ việc có phước báu, người bố thí...

116 17
105

Bình luận (17)