08 T8, 2020

Thời khóa tụng kinh Tam Bảo hồi hướng cầu nguyện dịch bệnh sớm hóa giải của chư Tăng chùa Ba Vàng

Trong những ngày qua, chư Tăng, Ni chùa Ba Vàng thực hành công hạnh kinh hành tụng kinh tán thán công đức Tam Bảo để hồi hướng cầu nguyện cho dịch bệnh...

1 0
0

Bình luận (0)