07 T6, 2022

Thầy Thích Trúc Thái Minh kể chuyện về Ngài La Hầu La cho các bạn nhỏ trong CLB La Hầu La

Mời quý Phật tử và các bạn cùng theo dõi video.

13 0
1

Bình luận (0)