07 T6, 2022

Thầy Thích Trúc Thái Minh kể chuyện về Ngài La Hầu La cho các bạn nhỏ trong CLB La Hầu La

Thầy Thích Trúc Thái Minh kể chuyện về Ngài La Hầu La và bài học về chậu nước bẩn cho các bạn nhỏ trong CLB La Hầu La. Kính mời quý vị cùng đón xem!

40 0
4

Bình luận (0)