04 T6, 2022

Tâm sự buồn của vị thẩm phán gửi tới Thầy Thích Trúc Thái Minh

Con xin Sư Phụ giảng giải giúp con rằng, vì sao người ta lại nhẫn tâm ra tay hành hung, gây thương tích, thậm chí là sát hại ngay chính người thân của mình? Điều này làm con rất băn khoăn, vì sau mỗi lần xét xử, nhìn vào đôi mắt của những bà mẹ mất con, người bà mất cháu, người vợ mất chồng, con càng thêm đau xót và nhìn đôi mắt hối hận của các bị cáo vừa đáng trách, nhưng cũng đáng thương. Mong Sư Phụ giảng giải giúp con để con vững tin tiếp tục trên sứ mệnh bảo vệ công lý.

29 0

04 T6, 2022

Tâm sự buồn của vị thẩm phán gửi tới Thầy Thích Trúc Thái Minh

Con xin Sư Phụ giảng giải giúp con rằng, vì sao người ta lại nhẫn tâm ra tay hành hung, gây thương tích, thậm chí là sát hại ngay chính người thân của mình? Điều này làm con rất băn khoăn, vì sau mỗi lần xét xử, nhìn vào đôi mắt của những bà mẹ mất con, người bà mất cháu, người vợ mất chồng, con càng thêm đau xót và nhìn đôi mắt hối hận của các bị cáo vừa đáng trách, nhưng cũng đáng thương. Mong Sư Phụ giảng giải giúp con để con vững tin tiếp tục trên sứ mệnh bảo vệ công lý.

29 0
3

Bình luận (0)