08 T4, 2022

Pháp thoại: Cho vật khả ý nhận được điều khả ý

Kính mời quý vị đón nghe Pháp thoại: "Cho vật khả ý, nhận được điều khả ý"

25 12
78

Bình luận (12)