27 T4, 2021

(Ngày 3) Thời khóa tụng kinh tu tập Nhân kỷ niệm ngày vía Thánh Tăng Đại Ca Diếp

Nhân tuần lễ tu tập ngày vía của Tôn giả Ca Diếp, với lòng thành kính tri ân tới Ngài và các vị Thánh Tăng Tôn giả, chùa Ba Vàng tổ chức “Khóa lễ tu tập thiền tán dương hạnh Đầu Đà - giữ gìn Chính Pháp, nhân kỷ niệm ngày vía của Thánh Tăng Đại Ca Diếp”.

1 0
0

27 T4, 2021

(Ngày 3) Thời khóa tụng kinh tu tập Nhân kỷ niệm ngày vía Thánh Tăng Đại Ca Diếp

Nhân tuần lễ tu tập ngày vía của Tôn giả Ca Diếp, với lòng thành kính tri ân tới Ngài và các vị Thánh Tăng Tôn giả, chùa Ba Vàng tổ chức “Khóa lễ tu tập thiền tán dương hạnh Đầu Đà - giữ gìn Chính Pháp, nhân kỷ niệm ngày vía của Thánh Tăng Đại Ca Diếp”.

1 0
0

Bình luận (0)