04 T6, 2022

Mua muối đầu năm có giải được vận xui?

Con nghe nhiều người nói muối có thể trừ tà ma, mang lại may mắn cho gia đình. Con thấy trên mạng có hướng dẫn cách sử dụng muối để hóa giải âm khí, vận xui trong kinh doanh buôn bán. Có phải chính vì vậy nên đầu năm mới thường mua muối phải không ạ? Nếu muối giải được vận xui thì con nên sử dụng thế nào có đúng ạ?

19 0

04 T6, 2022

Mua muối đầu năm có giải được vận xui?

Con nghe nhiều người nói muối có thể trừ tà ma, mang lại may mắn cho gia đình. Con thấy trên mạng có hướng dẫn cách sử dụng muối để hóa giải âm khí, vận xui trong kinh doanh buôn bán. Có phải chính vì vậy nên đầu năm mới thường mua muối phải không ạ? Nếu muối giải được vận xui thì con nên sử dụng thế nào có đúng ạ?

19 0
3

Bình luận (0)