Hồi hướng cho thai nhi
K
Kim Yến
10/07/2021 22:39
Ban Quản trị
17/07/2021 07:03

Ban Quản trị trang xin chào bạn.
- Chùa Ba Vàng thường tổ chức các lễ cầu siêu vào ngày 14 và 30 (29 nếu tháng thiếu) âm lịch hàng tháng. Lễ cầu siêu diễn ra vào khoảng 7 rưỡi, 8h sáng. Bạn sắp xếp thời gian về chùa tại các ngày này để làm lễ cầu siêu cho thai nhi, bạn nhé.

- Ngoài ra trước khi về chùa làm lễ cầu siêu, bạn làm theo hướng dẫn như trong bài khấn dưới đây (tùy vào trường hợp của mình để chọn bài khấn phù hợp):

Bài 1: Cầu siêu vong linh thai nhi (Làm lễ tại nhà trước khi về chùa dự lễ Cầu siêu)

Bài 2: Cầu siêu vong linh thai nhi tại nhà (không về chùa làm lễ Cầu siêu được)

- Ngoài ra, chùa Ba Vàng có tổ chức lễ Cầu siêu cho vong linh thai nhi và hương linh anh hùng liệt sỹ vào 19/6 âm lịch hàng năm. Bạn có thể tham khảo video theo đường link sau:
Tại sao phải cầu siêu cho vong thai?
Lễ cầu siêu vong linh thai nhi
- Bạn có thể liên lạc với Ban Tri khách của chùa Ba Vàng qua sđt: 0203.655.7799 hoặc 0962.368.620 để được hướng dẫn, bạn nhé.

Chúc bạn và gia đình luôn an lạc!

 

3
CHIA SẺ