10 T6, 2022

Giải đáp thắc mắc về khóa tu mùa hè chùa Ba Vàng

"Con bạch Sư Phụ, chất lượng khóa tu mùa hè có đảm bảo khi số lượng khóa sinh tham gia rất đông và với những bạn nhút nhát thì làm sao hòa nhập với môi trường khóa tu ạ?"

131 0
6

Bình luận (0)