06 T8, 2020

Chư Tăng chùa Ba Vàng phát nguyện tụng kinh Tam Bảo hồi hướng cầu nguyện dịch bệnh sớm được hóa giải

Sư Phụ Thích Trúc Thái Minh cùng chư Tăng chùa Ba Vàng phát nguyện hàng đêm đi kinh hành, tụng kinh tán dương công đức Tam Bảo theo lời Đức Phật dạy...

9 0
1

Bình luận (0)