27 T2, 2020

Tâm sự của "mẹ" Huỳnh Tiểu Hương về chùa Ba Vàng

“Công việc hàng ngày tuy rất nặng nhưng khi nghe được những lời giảng của Thầy từ trên mạng thì Huỳnh Tiểu Hương cảm thấy rất nhẹ nhàng và bình an..."

47 0
3

Bình luận (0)