27 T8, 2020

Giới luật | Phẩm Giới

Kính mời quý Phật tử và các bạn cùng lắng nghe Pháp thoại "Giới luật" trong tạng kinh Nikaya để hiểu lời Phật dạy về điều này.

148 0
6

Bình luận (0)