09 T8, 2020

Chư Tăng chùa Ba Vàng tụng kinh Tam Bảo hồi hướng cầu nguyện dịch bệnh Covid-19 sớm được đẩy lùi

Mặc dù đêm khuya, mưa bão, những bước chân của chư Tăng chùa Ba Vàng, chẳng quản nhọc nhằn, vẫn không dừng kinh hành tụng kinh tán dương công đức Tam Bảo

76 0
8

Bình luận (0)