16 T5, 2019

Tuổi nào thì nên làm nhà?

Con xin Thầy hoan hỷ cho con biết, con trai con năm nay cháu 33 tuổi, cháu làm nhà, con lo cho con trai con cái tuổi 33 này làm ăn không được may mắn cho lắm! Con không đồng ý cho nó làm nhưng cháu cố tình làm nên con cũng lo...

1 0
0

16 T5, 2019

Tuổi nào thì nên làm nhà?

Con xin Thầy hoan hỷ cho con biết, con trai con năm nay cháu 33 tuổi, cháu làm nhà, con lo cho con trai con cái tuổi 33 này làm ăn không được may mắn cho lắm! Con không đồng ý cho nó làm nhưng cháu cố tình làm nên con cũng lo...

1 0
0

Bình luận (0)