12 T11, 2021

Tìm chân dung tình bạn qua câu chuyện Lưu Bình - Dương Lễ

Lưu Bình và Dương Lễ là bạn kết nghĩa với nhau. Cả hai cùng đi học và chơi chung với nhau thân thiết lắm. Lưu Bình con nhà giàu sang nhưng lại lười biếng

147 5
51

Bình luận (5)