16 T9, 2022

Quả báo của việc nói tục, chửi thề?

Câu hỏi: "Kính thưa Thầy, nếu hay nói tục, chửi thề thì có bị nghiệp hay quả báo gì không ạ, nếu có những khi chúng con chỉ nói những câu đó như câu cảm thán, chứ không có ý ác với ai thì có sao không ạ? Con xin cảm ơn Thầy ạ."

32 0
0

16 T9, 2022

Quả báo của việc nói tục, chửi thề?

Câu hỏi: "Kính thưa Thầy, nếu hay nói tục, chửi thề thì có bị nghiệp hay quả báo gì không ạ, nếu có những khi chúng con chỉ nói những câu đó như câu cảm thán, chứ không có ý ác với ai thì có sao không ạ? Con xin cảm ơn Thầy ạ."

32 0
0

Bình luận (0)