22 T11, 2021

Nuôi dưỡng tâm tri ân - Biết ơn những người Thầy

Câu hỏi: “Con kính bạch Sư Phụ … con được nghe Sư Phụ giảng về tâm tri ân đến thầy cô. Nhưng chúng con thời nay khó cảm nhận về tình thầy trò vì chúng con cảm thấy vật chất đã xen vào quá nhiều và đôi khi cách sống của thầy cô chưa đủ gương mẫu. Vì vậy mà chúng con khó có thể sinh được tình cảm, nên tâm tri ân lại càng không thể sinh ra. Con kính mong Sư Phụ có thể chỉ dạy cho chúng con làm sao để sinh và nuôi dưỡng được tâm tri ân đến thầy cô cũng như những lợi ích, nhân quả mà tâm tri ân này mang lại ạ. Con xin tri ân Sư Phụ ạ!”

24 0
0

22 T11, 2021

Nuôi dưỡng tâm tri ân - Biết ơn những người Thầy

Câu hỏi: “Con kính bạch Sư Phụ … con được nghe Sư Phụ giảng về tâm tri ân đến thầy cô. Nhưng chúng con thời nay khó cảm nhận về tình thầy trò vì chúng con cảm thấy vật chất đã xen vào quá nhiều và đôi khi cách sống của thầy cô chưa đủ gương mẫu. Vì vậy mà chúng con khó có thể sinh được tình cảm, nên tâm tri ân lại càng không thể sinh ra. Con kính mong Sư Phụ có thể chỉ dạy cho chúng con làm sao để sinh và nuôi dưỡng được tâm tri ân đến thầy cô cũng như những lợi ích, nhân quả mà tâm tri ân này mang lại ạ. Con xin tri ân Sư Phụ ạ!”

24 0
0

Bình luận (0)