“Nhân quả là sợi chỉ đỏ xuyên suốt giáo lý của Đức Phật, tất cả thế gian và xuất thế gian cũng đều vận hành theo luật nhân quả.” Vậy nên chúng ta luôn phải cẩn thận khi gieo nhân để tránh bị gặp quả báo ác.

Với bậc Bồ-tát, các Ngài là bậc giác ngộ, là người đã thấy tận cái manh nha, đầu mối của sự khổ đau và an lạc. Muốn hết khổ được vui, không gì hơn là mỗi người chớ gieo cái mầm đau khổ và ngược lại, biết cần mẫn gieo trồng cái mầm an vui. Không gieo nhân khổ thì không gặp quả khổ; luôn gieo trồng “nhân” vui thì “quả” vui không vời cũng đến. Đây là sự hiểu biết và hành động của người giác ngộ. Còn chúng sinh vô minh, những người phàm phu lúc gieo nhân không sợ hãi, chỉ đến khi trả quả khổ mới biết sợ. Vậy mới có câu “Bồ Tát sợ nhân, chúng sinh sợ quả”.

Hơn nữa, nhân quả luôn song hành với nhau như hình với bóng. Chúng ta gieo nhân gì thì sẽ phải gặt quả ấy.
Để hiểu rõ hơn về điều này, mời quý vị và các bạn cùng theo dõi video trên đây!

Các bạn có thể nghe và tải bản MP3 tại đây:

Xem thêm: Tâm Tốt Nhưng Hay Nóng Giận và Quát Tháo, Quả Báo Gì?

10 Điều Khiến Chúng Sinh Bị Quả Báo Mạng Sống Ngắn Ngủi

Content Protection by DMCA.com

Ban Quản Trị

Xem tất cả các bài

Thêm bình luận

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *