03 T5, 2021

Nguyện làm hạt cát, làm vơi bớt nỗi khổ cho chúng sinh

“Khi giác ngộ Phật Pháp, nhiều đêm Thầy cũng khóc vì thương xót chúng sinh. Thấy chúng sinh quá khổ, Thầy xin nguyện làm một hạt cát để làm sao vơi bớt nỗi khổ cho chúng sinh…” Từ những trăn trở đó, Sư Phụ Thích Trúc Thái Minh thường xuyên tổ chức các hoạt động từ thiện, thiện nguyện để giúp đỡ mọi người. Kính mời quý vị và các bạn theo dõi video sau đây để hiểu hơn về điều này!

1952 33
128

03 T5, 2021

Nguyện làm hạt cát, làm vơi bớt nỗi khổ cho chúng sinh

“Khi giác ngộ Phật Pháp, nhiều đêm Thầy cũng khóc vì thương xót chúng sinh. Thấy chúng sinh quá khổ, Thầy xin nguyện làm một hạt cát để làm sao vơi bớt nỗi khổ cho chúng sinh…” Từ những trăn trở đó, Sư Phụ Thích Trúc Thái Minh thường xuyên tổ chức các hoạt động từ thiện, thiện nguyện để giúp đỡ mọi người. Kính mời quý vị và các bạn theo dõi video sau đây để hiểu hơn về điều này!

1952 33
128

Bình luận (33)