19 T5, 2021

Lời nhắn nhủ ý nghĩa của Sư Phụ Thích Trúc Thái Minh tới tuổi trẻ trước đại dịch Covid-19

Các con tuổi trẻ Ba Vàng thân mến! Do dịch bệnh COVID-19 nên đã quá lâu các con không được về chùa, không gặp Sư Phụ, không gặp chư Tôn đức Tăng Ni, không gặp các cô các bác, anh chị ở chùa...

87 0

19 T5, 2021

Lời nhắn nhủ ý nghĩa của Sư Phụ Thích Trúc Thái Minh tới tuổi trẻ trước đại dịch Covid-19

Các con tuổi trẻ Ba Vàng thân mến! Do dịch bệnh COVID-19 nên đã quá lâu các con không được về chùa, không gặp Sư Phụ, không gặp chư Tôn đức Tăng Ni, không gặp các cô các bác, anh chị ở chùa...

87 0
8

Bình luận (0)