Từ thời Đức Phật tại thế, gần như không có giấy bút như hiện nay thì đã có việc tụng kinh. Chư Tăng và Phật tử sau khi được nghe những lời Phật dạy bằng tai thì học thuộc, rồi về nhà tự tụng những lời dạy của Phật. Vì thế, thời đó có những vị Sư thuộc lòng Tam Tạng Kinh Điển, gọi là Tam Tạng Pháp Sư.
Tùy theo mong cầu của mình mà mọi người thường tụng những bài kinh khác nhau. Như tụng kinh Phổ Môn để cầu an, tụng kinh Dược Sư để cầu tiêu trừ bệnh tật, tụng kinh Địa Tạng để cầu siêu,…
>>> Để tiêu tai giải nạn nên hành trì kinh Dược Sư như thế nào?

Phật tử chùa Ba Vàng tụng kinh Tam Bảo hồi hướng cho việc hóa giải nạn dịch bệnh Covid-19
Phật tử chùa Ba Vàng tụng kinh Tam Bảo hồi hướng cho việc hóa giải nạn dịch bệnh Covid-19

Trong Phật giáo Nguyên Thủy, kinh Paritta là hệ thống những bài kinh hộ trì an lành. Bộ kinh này gồm nhiều bài kinh như: kinh Tam Bảo, kinh Từ Bi, kinh Linh Dược, kinh Vô Úy, kinh Bảo Vật, kinh Phật Lực,… Đức Phật đã nói rằng, người nào tụng kinh Paritta thì sẽ thoát khỏi uy lực của tử thần.
Vậy, lợi ích của việc tụng kinh Paritta là gì? Để việc trì tụng kinh được lợi ích thì người tụng cần có những điều kiện nào?
Trên đây là Pháp thoại “Lợi ích của việc tụng kinh Paritta (Tam Bảo, Vesali – Thiên tai, dịch họa)” do Sư Phụ Thích Trúc Thái Minh giảng giải.

Các bài viết nên xem: 

Content Protection by DMCA.com

Ban Quản Trị

Xem tất cả các bài