08 T11, 2021

Làm sao để người mất được siêu thoát, tái sinh về cảnh giới an lành?

Đối với cha mẹ, thân quyến đã mất, người nhà nên làm gì để giúp họ được siêu thoát và tái sinh về cảnh giới an lành?

6666 6
182

Bình luận (6)