Khi được nghe một ít về Phật giáo, nhiều người thắc mắc không biết Đức Phật là ai, cuộc đời Ngài thế nào và Đức Phật giác ngộ điều gì. Thậm chí có người còn nghĩ rằng, Ngài là một nhân vật do dân chúng tạo dựng lên.

>>> Những điều đặc biệt khi Đức Phật đản sinh

Đức Phật là một con người hoàn toàn có thật. Ngài là một con người phi thường, toàn diện. Ngài đản sinh là một sự kiện hy hữu, như hoa ưu đàm ngàn năm mới nở một lần. Ngày Ngài thị hiện trên đời, ba ngàn thế giới chấn động, khắp nơi vang tiếng hoan ca. Ngài có trí tuệ vô song, tấm lòng từ bi, thương yêu mọi người, mọi vật vô hạn. Và sự kiện quan trọng, mở ra đạo Phật chính là sự kiện Ngài chứng thành đạo quả. Điều Ngài giác ngộ đã mở ra con đường tươi sáng, mang lại hạnh phúc bất diệt cho nhân loại.
Vậy, cuộc đời của Đức Phật thế nào và những điều cốt yếu Ngài giác ngộ là gì?
Sau khi nghe video “Đức Phật là ai? Đức Phật giác ngộ điều gì?” do Sư Phụ Thích Trúc Thái Minh giảng trên đây, quý Phật tử và các bạn đều sẽ được hiểu rõ hơn về những điều này.

Các bài nên xem:

Content Protection by DMCA.com

Ban Quản Trị

Xem tất cả các bài

1 bình luận